Käännösmuistitekniikka

Tietotekniikan nopean kehityksen ja kaukaisten maiden kulttuurien tiiviin yhteistyön aikana nopeiden ja laadukkaiden käännöspalveluiden tarjoaminen tulee erityisen tärkeäksi. Ei ole yllättävää, että käännöksen soveltamisala, jota viime aikoina pidettiin henkisenä työnä, alkoi muuttua hitaasti, mutta merkittävästi. Se ei voisi olla toisin, koska avustustyö ja uusien ratkaisujen jatkuva hakeminen on ihmisen ytimessä.

Kuten usein käy, viestinnän alan tekniikan kehitys ei ole vain asettanut uusia tehtäviä ihmisille, mutta on myös tuonut keinoja ratkaista ne. Kääntämisen alalla sellaiseksi keinoksi on tullut käännösmuistin käyttö ja käännösmuistia käytettävä tietokoneavusteinen käännösohjelma.

translation memory

On tärkeää huomata, että tietokoneavusteista käännöstä ja konekäännöstä ei saa sekoittaa missään tapauksessa. Ne ovat kaksi hyvin erilaista tapaa automatisoida käännös tietokoneella, kaksi täysin erilaista kääntämisen alan filosofiaa. Kun kyseessä on konekääntäminen, koko käännös on tietokoneen tekemä alusta loppuun asti. Se käyttää kaikkia ladattuja sanakirjoja ja kääntämisen tapoja. Tämän seurauksena saa tulos, jota ei saa kutsua korkealaatuiseksi käännökseksi, koska ihmiskunta ei ole vielä keksinyt tekoälyä. Kun kyseessä on tietokoneavusteisen käännösohjelman käyttö, käytetään vain työvälineitä, jotka helpottavat ja nopeuttavat perinteisen käännösprosessin. Kääntäjä tekee ja ohjaa tämän käännöksen. LinguaContact käännöstoimisto ei ole koskaan tehnyt konekäännöstä!

Käännösmuisti on tietokanta, joka tallentaa kaikki sen avulla aiemmin valmistuneet käännökset. Kääntäjän mukavuuden vuoksi ohjelma, joka käyttää käännösmuistia, jakaa käännettävän tekstin osiin. Alkuperäinen teksti ja käännös on tallennettu muistiin. Ohjelma tavallisesti pitää lausetta tai monimutkaisen lauseen osaa segmentointiyksikkönä (pienimpana käännösosana), mutta asetuksista riippuen myös sana, lause tai kappale voi olla segmenttiyksikkönä.

Tietokoneavusteisen käännösohjelman toimintaperiaate on yksinkertainen. Kun ohjelma kääntää tekstiä, se muistaa kaikkien osien käännökset, jotka on vahvistettu kääntäjällä. Samalla se jatkuvasti vertaa jokaisen uuden osan, joka ei ole käännetty, sen kanssa, joka on jo tietokannalla. Jos se löytää saman tai samankaltaisen tekstin osan, se muistuttaa käännöksen. Siten kääntäjän pitää vain vahvistaa ohjelman ehdottaman käännöksen tai korjata sen asiayhteyden mukaan.

Paitsi tietokannan luomista ja työtä sen kanssa, uudenaikainen tietokoneavusteisen käännösohjelman avulla voi myös:

— luoda ja käyttää sanastoja ja sanakirjoja;

— luoda tietokannan useista aiemmin käännetyistä teksteistä, joiden käännös on tehty ilman tietokoneavusteista käännösohjelmaa;

— analysoida tekstiä ja valita avainsanoja, jotka voi lisätä sanastoon;

— tehdä niin sanotun väliaikaisen käännöksen valmiin tietokannan perusteella.

SDL Trados ohjelman tehneen tekstianalyysin esimerkki:

alba_longa_text_FN

Tämän teknologian käyttö on tehokkain tapa kääntää seuraavat tekstit:

— suuret projektit, jotka sisältävät paljon samantyyppisiä kappaleita ja termejä (kaikenlaisia tieteellisiä ja teknisiä tekstejä, asiakirjoja, taloudellisia ja oikeudellisia tekstejä);

— muutaman kääntäjien tekemä yksi käännös. Tässä tapauksessa tietokannan avulla voi yhdenmukaistaa terminologian ja tyylin;

— aiemmin käännettyjen tekstien uudet versiot – se vähentää uusien lauseiden etsinnän ja kääntämisen aikaa huomattavasti;

— tiedostot, joissa on tekstiasettelu: web-sisällön sisältävät tiedostot (HTML, XML, yms.) ja julkaisujärjestelmien tiedostot (FrameMaker, Interleaf, Pagemaker, yms.).

Samalla tämä teknologia on aivan hyödytön käännettäessä taiteellisia, journalistisia ja mainostekstejä. Toisin sanoen silloin kun tarvitaan luovuutta ja poikkeuksellisia ratkaisuja.

Tässä on SDL Trados ohjelman rajapinta, joka on integroitu MS Wordiin:

ТМ_FN

Lyhyt katsaus tietokoneavusteisiin pääkäännösohjelmiin

Nykyään on olemassa useita kymmeniä ohjelmia, jotka ovat toiminnassa käännösmuistiohjelman kanssa. Tunnetuimmat niistä ovat SDL Trados, Déjà vu, Wordfast, MultiTrans, STAR Transit, MemoQ и Omega-T. Hinnan lisäksi (Omega-T ohjelma on kuitenkin täysin ilmainen) nämä ohjelmat eroavat:

— tekstin editoinnin rajapinnalla: jotkut ohjelmat integroituvat MS Wordiin (esimerkiksi kaikki SDL Tradoksen versiot SDL Trados 2007 mukaan lukien), kun taas toisilla on oma rajapinta;

— tekstin jakamisella segmenteihin eli osiin, jotka koostuvat lauseista tai sanoista;

— lisätoiminnoilla (esimerkiksi MemoQ ohjelmassa (toisin kuin muissa) on mahdollisuus laskea tekstin yhdenmukaisuuden prosenttiosuus eli määrittää, paljonko on toistuvia sanoja ja lauseita tekstissä);

— mahdollisuudella integroida konekäännös;

— tiedostojen tunnistettujen muotojen lukumäärällä;

— mahdollisuudella käyttää tietokantaa verkossa.

CAT-ohjelman valinta riippuu usein kääntäjän omista mieltymyksistä tai käännöstoimiston vaatimuksista, jonka kanssa kääntäjä tekee yhteistyötä (esimerkiksi monet lännessä sijaitsevat käännöstoimistot käytävät TTX muotoa ja sitä tunnistaa täysin vain SDL Trados-ohjelma).

Mielestämme emme liioittele, että LinguaContact käännöstoimiston kääntäjät osaavat ja käyttävät jos ei kaikkia niin valtaosaa tietokoneavusteisia käännösohjelmia. Me etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka perustuvat käännösmuistin käyttöön. Lisäksi paitsi mainittuja ohjelmia meillä on myös paljon muita ohjelmia ja apuohjelmia (terminologian tietokantojen luominen, muodon muuntaminen ja muita). Ilman niitä emme voisi saada korkeaa laatua ja työn nopeutta. LinguaContactin kääntäjät ovat kääntäneet kymmeniä tuhansia sivuja käyttäen TM-ohjelmia.

Voit olla varma, että tekstisi käännetään laadullisesti ja ajoissa, ei väliä kuinka vaikea ja missä muodossa se on!

 

ISO 9001:2011

Laadunvalvontajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin mukaan ISO 9001:2011

Great job!

★★★★★
LinguaContact provided me interpreting services, and it was satisfactory in terms of quality of the interpreter’s work, and punctuality of the manager. The interpreters of LinguaContact have lots of experience in many fields, are confident and courteous. Furthermore, the manager in LinguaContact is punctual, precise, and supportive. They do an excellent job and offer the most customer-oriented service in Saint Petersburg region. I can confidently recommend LinguaContact as a trustworthy and reliable interpretation service company, with experts in their field. ”
- Eunji Lee, Samsung Bioepis - Global Network Specialist

Expression of gratitude

★★★★★
We would like to thank LinguaContact translation company for our fruitful cooperation in translation and subtitling of TV shows. While working on the project, LinguaContact proved to be an accurate, goal-oriented and highly responsive team of professionals.”
- T.V. Zubov, Head of Line Production Department (Comedy Club Production)

Menu