Yksityisyyden suoja

politika-konfidencialnosti

“LinguaContact” yrityksen yksityisyyden suoja

Täysin ymmärtäen yrityksen tietojen ja asiakkaiden datan arvoa,”LinguaContact” yrityksen johdonmukaisena toimintalinjana on varmistaa ehdotonta luottamuksellisuutta saattujen asiakkaalta tietojen suhteen. Näihin tietoihin kuuluvat henkilötiedot – nimi, sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, jne., jotka voivat identifikoida asiakkaan, tiedot hänen yrityksestänsä, sekä kaikki asiakirjat ja tiedostot, jotka muodostavat kaupallisen asiakkaan salaisuuden. Kaikki nämä tiedot annetaan asiakkaasta pyynnön saattaessaan yhtiön palveluja varten sekä kirjeenvaihdossa hänen kanssa, ja käytetään vain jotta voidaan jatkaa yhteistyötä, eli edelleen kommunikaatiolle asiakkaan kanssa. Yritys sitoutuu säilyttämään henkilökohtaisen ja yrityksen tietoja niiden asiakkaista ja kohdella häntä kunnioittaen.

Luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia

Kaikki ”Lingva Kontakt” yrityksen henkilöstö ja freelancerit allekirjoittavat luottamuksellisuutta koskevia velvollisuuksia. Vastaava velvoite luetaan myös sopimukseen asiakkaan kanssa. Tällainen sitoumus on tehty ja allekirjoitettu täysin noudattaen Liittovaltion lain n:o 98-FZ ajasta 29.07.2004 ”Lliikesalaisuudesta”.

Salasanakäytäntö

“LinguaContact” yritys ylläpitää tiukan salasanakäytännön:

 • kaikki salasanat, sovellukset, jne. tallennetaan tietokannassa, johon pääsy on rajoitettu;
 • käyttäjän, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet, tilin salasana ei ole sama kuin muut salasanat sen tileistä;
 • salasanojen siirto avoimesti tai internetissä on nimenomaisesti kielletty;
 • salasanat vaihdetaan säännöllisesti.

Oma palvelin

Jakamaan tiedostoja ja työskentelemään meidän CRM:ssa (käännösprojektinhallintajärjestelmässä XTRF), yritys “LinguaContact” vuokraa oman erillisen palvelimmen, jolla myös henkilöstön sähköpostiverkkotunnukset ovat.

Kääntäjän etiikka

Kaikki kääntäjät, jotka toimivat ”LinguaContact” yrityksen kanssa, on täytettävä seuraavat eettiset vaatimukset:

 • Kääntäjä on välittäjä kahden kielten välillä. Hänen tehtävänä on muuntaa tekstin tai puheen yhdellä kielellä tekstiksi tai puhetta toisella kielellä. Tämä tarkoittaa sitä, että merkitys käännettävässä tekstissä tai käännettävässä puheessa ei voida muuttaa, lyhentää tai pidentää kääntäjältä omasta pyynnöstään, jos tällainen tehtävä ei ole laitettu ennen hänelle asiakkalta.*
 • Tulkkauksessa tulkki on noudatettava suullisen viestinnän etiikkaa, hoitaa asiakkaan kunnioittaen, olla seurallinen, kohtelias ja hyvätapainen, hallita tunteita.
 • Muissa tapauksissa, kääntäjä ei tulisi osallistua osapuolten suhteissa ja hänellä ei ole oikeutta ilmaista kantaan käännetyn tekstin tai käännetyn puheen sisältöstä.
 • Kääntäjä olisi aina annettava ja ylläpitävä korkeaa laatua, myös täsmällisesti havainnoimalla sen täytäntöönpanon ja toimituksen aikaa.
 • Kääntäjä olisi kieltäydyttävä suorittaa käännöksen, jos hän tietää, että hän ei pysty täyttämään sitä laadullisesti hänen toimivaltansa, kielellistensa ja erityisosaamisensa rajojen vuoksi.
 • Kääntäjällä ei ole oikeutta saada mitään hyötyä tiedoista, jotka tulivat tunnetuiksi hänelle työn kuluessa, ja paljastaa tietoja asiakasta.
  Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös työn jälkeen.
 • Kääntäjä on jatkuvasti pyrittävä parantamaan ammattitaitoaan.

ISO 9001:2011

Laadunvalvontajärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen standardin mukaan ISO 9001:2011

Высококачественные услуги

★★★★★
Благодарим бюро переводов "ЛингваКонтакт" за оказание качественных услуг по синхронному русско-китайскому переводу. Хочется отметить индивидуальный подход, оперативность принятия решений, подбор высококвалифицированных переводчиков и гарантированное выполнение взятых обязательств. ”
- АУ Чувашской Республики "РБИ" Минэкономразвития Чувашии

Expression of gratitude

★★★★★
We would like to thank LinguaContact translation company for our fruitful cooperation in translation and subtitling of TV shows. While working on the project, LinguaContact proved to be an accurate, goal-oriented and highly responsive team of professionals.”
- T.V. Zubov, Head of Line Production Department (Comedy Club Production)

Menu