Скачать презентацию

Lääketieteellisten tekstien ja asiakirjojen kääntäminen

перевод медицинских документов и текстов

Lääketieteellistä käännöstä pidetään tavallisesti kaikkein vaikeimpana, koska kääntäjän tekemä virhe voi vaikuttaa potilaan terveyteen ja edes elämään. Oliko kyseessä mikä tahansa lääketieteellinen asiakirja (validointiraportti, todistus, kliininen tutkimus, sairauskertomus, biokemiallinen verikoe tai lääketieteellisten laitteiden käyttöohje). Kaikissa näissä tapauksissa käännetyn tekstin on täytettävä korkeat laatuvaatimukset. Usein lääketieteellisten tekstien kääntäjillä on kaksi korkeakoulututkintoa – kielitutkinto ja lääketiedetutkinto. Tämä ehto ei kuitenkaan välttämättä riitä, koska lääketieteeseen kuuluu monia erikoisaloja. Sen lisäksi todellinen asiantuntija tarvitsee kokemusta lääkärinä.

Riippumatta siitä minkä lääketieteen alan käännöksen tarvitset, valintamme perustana on paljon muutakin paitsi kääntäjän ansioluetteloa. Erityisen tärkeää on miten positiivinen oli meidän oma yhteistyömme kokemus sekä kuinka pitkä se oli. Vakiintunut laadunvalvontaketju, vain osaavat ammattilaiset, erikoistuneiden alojen sanastot ja sanakirjat antavat meille mahdollisuuden suorittaa laadullisesti kaikkein monimutkaisimpia lääketieteellisiä käännöksiä mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Медиинский перевод

Lääketieteellisen käännöksen kielelliset piirteet:

  • Lakoninen esitystapa, tekstissä on pääasiassa lyhyitä ja selkeitä lauseita, joilla on yksiselitteinen tulkinta.
  • Kansainvälinen sanasto, joka perustuu latinaan. Tämän kielen alkuperän tuntemus on lääketieteen alan kääntäjän ehdoton edellytys (esimerkiksi ventricular – kammion, distal-perifeerinen, distaalinen, peritoneal – vatsakalvon, mutta physician on lääkäri eikä fyysikko).
  • Runsaasti termejä ja lyhenteitä (TS –technical staff, tekninen henkilökunta, VWD – variable wave detector, muuttuvan aallonpituuden detektori, RS – resolution, tarkkuus, ret time – retention time, pitoaika, jne).
  • Lääketieteellisten asiakirjojen yhdenmukaisuus ja kliseita , jotka antavat mahdollisuuden käyttää käännösmuistiohjelmaa menestyksellisesti.
Käännettävä teksti Haasteet Miksi valita meidät
Klininen tutkimus Yksi vaikeimmistä käännöstyypeistä Meillä on runsaasti kokemusta lääketieteellisistä käännöksistä.
Validointikertomukset Kääntäjällä on oltava laaja osaaminen kyseisellä alalla Kaikilla kääntäjillämme, jotka tekevät lääketieteellisiä käännöksiä, on kyseisen alan korkeakoulututkinto
Epikriisit Latinan kielen termien ja lyhenteiden runsaus alkuperäisessä tekstissä Korkealaatuiset käännökset tehokkaan laadunvalvontajärjestelmän ansiosta
Laitteiston käyttöopas Erittäin vaativa käännös Vakiintuneiden termitietokantojen, sanastojen ja käännösmuistiohjelman käyttö

Meihin voi luottaa!


Menu
×

Не нашли что искали?

Отправить файлы на расчёт Онлайн-калькулятор стоимости (in English) Заявка на устный перевод Узнать, как мы контролируем качество Перевести бесплатно Связаться с бюро

Вам перезвонить?